şair sigorta

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) nedir? Hangi riskleri kapsar?

Zorunlu deprem sigortası (DASK) nedir? Deprem sigortası hangi riskleri kapsar? Hangi binalar DASK kapsamı dışında kalır?

Deprem Türkiye’nin en önemli gerçeklerinden biri. Öyle ki ülke nüfusunun yüzde 70’inden fazlası ‘en riskli’ diye tabir edilen bölgelerde yaşıyor. 1999 yılında yaşanan Kocaeli ve Düzce depremlerinin ardından kamuoyu ve bürokrasi bilinci ciddi oranda arttı. 27 Eylül 2000’de Türkiye’de Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) sistemi uygulamaya konuldu ve bu sigortayı sunmak üzere Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kuruldu. Kar amacı gütmeyen, kamu ve özel sektör katkılarıyla oluşturulan DASK’ın en önemli kuruluş amaçları toplumu bilinçlendirmek ve kamudan bağımsız bir ödeme kapasitesi oluşturmaktır. DASK’ın kuruluş amacı bunlarla sınırlı değil.

Şimdi hem DASK’ın diğer kuruluş amaçlarına hem de hangi riskleri kapsıyor ve en önemlisi hasar ödemeleri nasıl yapılıyor bakalım.

İlk sırada Marmara var
Bir bilinç göstergesi olarak DASK poliçeleri de 2000 yılından bu yana düzen olarak arttı. Poliçe adetlerinde riskin en yoğun olduğu Marmara Bölgesi’ni sırasıyla Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu takip ediyor.

DASK’ın amaçları neler?

– Bağımsız bir ödeme kapasitesi oluşturmak kamuoyunu bilinçlendirmek
– Konutları depreme karşı sigorta güvencesi altına almak
– Hasar tespiti ve tazminat ödemelerini gerçekleştirmek
– Poliçe üretimi için sigorta şirketleri ve acenteler ile koordinasyon sağlamak
– Hasarlardan doğacak mali yükü reasürans ve sermaye piyasalarına dağıtmak

DASK’ın kapsamına neler giriyor?

– Mesken olarak inşa edilmiş binalar
– Kat Mülkiyeti kapsamındaki bağımsız bölümler
– Doğal afetler nedeniyle ya da kredilerle yapılan meskenler

DASK hangi riskleri kapsar?

– Deprem
– Deprem sonucu oluşan yangın,
– Deprem sonucu oluşan infilak,
– Deprem sonucu oluşan yer kayması,
– Deprem sonucu tsunami nedeniyle oluşan maddi zararlar

Hangi binalar DASK’ın kapsamına girmez?

– Kamuya ait binalar
– Köy yerleşim alanlarındaki binalar,
– Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği ya da zayıflatıldığı tespit edilen binalar
– Ticari ya da sınai amaçla kullanılan binalar,
– Yıkılmasına karar verilen binalar, kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap ya da metruk binalar.

Köylerde bulunan yapılar ile ticari ve sinai amaçlar için kullanılan binalara İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılabiliyor.

DASK hakkında bilmeniz gereken 8 şey

– Tazminat ödemeleri en geç 1 ay içerisinde yapılır.
– DASK’ın olası bir deprem durumunda muhtemel yükümlülükleriyle ilgili yeterli kaynağı vardır.
– Hasar ödemeleri muafiyet hesaplamasında, sigorta bedelinin yüzde 2’sinin üzerinde olan tutar, tazminat ödemesi olarak sigortalıya ödenir. . .
– DASK zorunlu bir sigorta ürünüdür ve süresi 1 yıldır
– DASK sigortası yaptırmayanlar deprem sonrası hasar ödemelerinden yararlanamaz.
– Bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı yapı tarzı ayrımı yapılmaksızın 240 bin TL’dir.
– Elektrik ve su abonelik işlemlerinde Zorunlu Deprem Sigortası belgesi istenir.
– Konut kredisi almak, konut satmak veya almak için DASK şartı aranır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir