şair sigorta

Yabancı Trafik

    Ruhsatın isim yazan kısmında sağ alt köşede AA 111111

    Ülke dışından gelen araçların sahipleri, bu araçları karayollarımızda kullanıldıkları süre içinde yasal açıdan sorumluluk taşırlar. Bu sorumlulukları 2011 yılında Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan Yabancı Plakalı Motorlu Kara Taşıtlarının Ülkemizde İşletilmesinden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk İçin Yaptırılacak Sigortaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te açıklanmıştır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na dayanılarak çıkarılan bu yönetmelik, yabancı plakalı motorlu kara araçlarının ülkemiz sınırları içinde kullanılması sırasında doğacak hukuki sorumluluklar için yaptırılacak sigortaya ilişkin usul ve esasları göstermektedir.