Türkiye’de yaşamak ve ikamet izni için gerekli bir üründür. Türkiye’deki yeni yaşamınızda sağlınızı güvence altına alır.

Formu doldurup ‘hızlı teklif al’ avantajı sağlayarak en uygun fiyatla ‘Yabancı Sağlık Sigortası teklifi‘ alabilirsiniz.

Yabancı Sağlık Sigortası Hangi Teminatları Kapsar?

Yatarak Tedavi Teminatları:

– Hastane hizmetleri (Ameliyat, laboratuvar, görüntüleme, ilaç, oda, yatak ve yemek gibi masraflar)

– Organ nakilleri

– Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz tedavileri

– ESWL, Gama Knife tedavileri

– Koroner anjiyografi tedavileri

– Uzuv Kayıpları

– Yoğun Bakım Tedavileri

– Burun ve diş Tedavileri

– Ayakta Tedaviler

– Muayene Harcamaları

– Tanı Amaçlı Yapılan İncelemeler

Fizik Tedavi Teminatları:

Ameliyat sonrası evde yapılan tıbbi bakım hizmeti harcamalarınız teminat altına alınır.